Hospicjum

Hospicjum Palium jako obiekt Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu jest największym Poznaniu ośrodkiem obejmującym kompleksową opieką paliatywną chorych i ich bliskich. Hospicjum jest też miejscem edukacji i szkolenia kadry lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innych w opiece paliatywno-hospicyjnej. Hospicjum jest przede wszystkim Domem dla tych, którzy potrzebują opieki oraz dla tych, którzy chcą ją sprawować w bardzo różnoraki sposób – nie tylko pod postacią profesjonalnej opieki. Hospicjum jest domem, w którym chcemy, aby każdy czuł się potrzebny, zarówno ci, którzy ofiarowują swoją wiedzę i doświadczenie, swój czas i serce, jak i ci, którzy niosą trudny niekiedy do udźwignięcia ciężar swojej choroby, zbliżania się do kresu życia. Hospicjum jest niezwykłym miejscem współpracy i wzajemnego obdarowywania się swoimi umiejętnościami.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu organizacyjnie i finansowo wspiera działalność Szpitala.

Działalność Hospicjum Palium i Oddziału Medycyny Paliatywnej opiera się o pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, składającego się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, duchownego, pracownika socjalnego, specjalisty terapii zajęciowej, oraz wolontariuszy. Opieką obejmuje się zarówno pacjenta, jego rodzinę i przyjaciół. Pokoje pacjentów są 1, 2 lub 4 osobowe. Oddział wyposażony jest ponadto w węzły sanitarne oraz 2 mobilne wanny z podnośnikami.

Odział zapewnia:

  • hospitalizację krótkotrwałą – celem ustalenia leczenia kontrolującego dolegliwości bólowe i inne objawy – z ustaleniem programu opieki/leczenia w warunkach ambulatoryjnych,
  • żywienie pozajelitowe, odbarczanie otrzewnej,
  • hospitalizację celem opieki wyręczającej (2 tygodnie),
  • leczenie owrzodzeń odleży nowych,
  • kompleksową pielęgnację chorych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu:
KLIKNIJ

Zobacz także: